Raport

MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA ZNIESŁAWIENIOM NA PLATFORMACH STREAMINGOWYCH TYPU NETFLIX

POLSKA LIGA PRZECIW ZNIESŁAWIENIOM

Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

00-950 Warszawa, ul. Kopernika 30 lok. 537

KRS 0000486992

Najnowszy raport ekspercki Reduty Dobrego Imienia

SKUTECZNIE PRZECIWDZIAŁAĆ ZNIESŁAWIENIOM W NETFLIXIE

WARSZAWA 27.05.2020. „Możliwości przeciwdziałania zniesławieniom na platformach streamingowych typu Netflix” to tytuł ukazującego się dziś,  najnowszego raportu Reduty Dobrego Imienia. Zdaniem autorów raportu skutecznym sposobem trwałej zmiany wizerunku Polski i Polaków, jest dostarczenie managementowi platform strumieniowych, filmowych produkcji historycznych w najwyższej hollywoodzkiej jakości. Pozwoli to także na kreowanie na niespotykaną dotąd skalę, nowoczesnej i skutecznej polityki historycznej Państwa Polskiego. 

 „Z analiz prawnych zamieszczonych w Raporcie, zdaniem Macieja Świrskiego prezesa Reduty Dobrego Imienia, wynika że na terenie Stanów Zjednoczonych, zastosowanie radykalnych form protestu przeciwko treściom obrażającym Polaków, a mianowicie pozwów sądowych, ma małe szanse na sukces.  A wejście na drogę sądową i w efekcie w otwarty konflikt  z producentami z Holywood jest wizerunkowo dla Polski niekorzystne i kontrproduktywne”. Dlatego autorzy raportu znaleźli inne rozwiązania gwarantujące skuteczne i trwałe usunięcie przekazów przedstawiających Polskę w niekorzystnym świetle.

Platforma streamingowa to medium internetowe, które korzystając z rewolucyjnych technologii, umożliwia, na niespotykaną dotąd skalę, dostęp do treści video. Gwałtowny rozwój tej branży napędza potrzeba natychmiastowego dzielenia się wydarzeniami z jak największą liczbą osób. Sprzyjają temu ogólnodostępne środki techniczne. Przyszłość środków masowego przekazu będzie należała do globalnych przedsiębiorstw zajmujących się transmisją strumieniową, które w większości przypadków będą poza zasięgiem wpływu rządów i będą coraz mocniej ingerować w życie każdego, kto ma dostęp do Internetu.

Rozwój streamingu to poważne wyzwanie także dla Państwa Polskiego. Musi ono przygotować się na zmiany jakościowe i technologiczne, zwłaszcza że będą one miały coraz większy wpływ na życie młodych pokoleń. Dlatego przekazywanie polskiego kodu kulturowego następnym generacjom, z wykorzystaniem najnowocześniejszych mediów streamingowych, jest nie tylko istotne, ale staje się coraz pilniejsze. 

70-stronnicowy dokument zawiera m.in. analizę pięciu największych na świecie platform streamingowych: Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Hulu, Disney+ pod kątem występowania wadliwych kodów pamięci przekłamań na temat historii Polski. Przeanalizowano łącznie 557 filmów fabularnych i 47 dokumentalnych. Zdaniem tworzących  raport ekspertów, za szkodliwe stwierdzenia i przesłania w analizowanych produkcjach, odpowiedzialność spada przede wszystkim na twórców filmów: producentów, reżyserów, scenarzystów i dokumentalistów zbierających materiały.

Raport zawiera także pogłębioną analizę biznesu streamingowego, pokazująca jego rosnący potencjał i możliwości wpływu w kontekście polskich zamiarów i realizacji filmów historycznych. Eksperci wskazują na zagrożenia, które w nieodległej perspektywie umożliwią stworzenie przekazu medialnego, którego odbiorca będzie przeżywał fabułę w sposób dostosowany do jego percepcji i upodobań. Powiązanie wzajemne takich technologii z mediami społecznościowymi jest nieuniknione i wtedy zjawisko tzw. baniek informacyjnych, zostanie dodatkowo wzmocnione. Już nie tylko grupy i społeczności będą w nich tkwić, ale poszczególni ludzie, oglądający zindywidualizowane historie, dostarczane im na ekrany przez dostawców treści. Zagrożenia, jakie wtedy powstaną, będą olbrzymie, szczególnie dla narodów nie mających globalnych wpływów i których języki nie są powszechnie znane. Tego rodzaju technologie grożą rozpadem wspólnoty kulturowej, nieuniknionym spłyceniem intelektualnym przekazywanych treści i ich globalną cenzurą, tym razem już, poza jakąkolwiek kontrolą państw narodowych. Bez wątpienia, Polska także musi sprostać temu wyzwaniu, zarówno pod względem prawnym, jak i organizacyjnym. W przeciwnym wypadku, czego początki są  już dostrzegalne, może nastąpić zanik przekazywania polskiego kodu kulturowego.

Raport RDI zawiera również część prawną z opiniami uwzględniającymi skuteczność pozwów przeciw firmom streamingowym. W tym rozdziale zamieszczono profesjonalne analizy dotyczące możliwości pozwów o zniesławienie w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. Ich autorami są dr Monika Brzozowska–Pasieka i Kancelaria Paula R. Kenney’a, LLC. ze Stanów Zjednoczonych. Zdaniem autorów raportu należy pamiętać – co wynika z wymienionych analiz prawnych– że na terenie Stanów Zjednoczonych zastosowanie radykalnych form polskiego protestu przeciwko treściom obrażającym Polaków, a mianowicie pozwów sądowych, ma małe szanse na wygraną, a przy tym może zrujnować wizerunek naszego kraju.

W rekomendacji RDI, jedyna droga skutecznego wpływu na platformy streamingowe, to nawiązanie relacji z osobami, które zarządzają w nich treściami. Tylko osobiste kontakty, mogą umożliwić większy niż do tej pory dostęp polskiej oferty programowej. Niemniej oferowane produkcje historyczne muszą mieć rzeczywiście hollywoodzką jakość. Polska musi się także przygotować na nadchodzące nowe zmiany jakościowe i technologiczne w przemyśle streamingowym. Będzie to miało olbrzymi wpływ na życie młodego pokolenia.

„Od utraty polskiej tożsamości dzieli nas tylko jedno pokolenie – to właśnie, któremu tej tożsamości nie przekażemy. Platformy stremingowe są zatem, z jednej strony szansą rozprzestrzeniania polskich treści, a z drugiej – zagrożeniem – uważa Maciej Świrski prezes Reduty Dobrego Imienia. I dlatego przygotowaliśmy ten ekspercki raport, którego najważniejszą rekomendacją  jest uruchomienie procesów, które w efekcie spowodują dostarczenie managementowi największych platform strumieniowych, filmowych produkcji historycznych w najwyższej hollywoodzkiej jakości. To wielkie wyzwanie dla Państwa Polskiego”.

Raport jest do pobrania po kliknięciu w poniższy obrazek oraz pod linkiem rdiplad.org/raport-streaming na serwerze który tymczasowo został wyłączony po opublkkowaniu raportu, ponieważoperator zinterpretował tak duże zainteresowanie jako atak.

Zapraszamy do lektury i wsparcia Reduty Dobrego Imienia.